Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Udskoling > Særligt for 10. Klasse

Hvad er særligt i 10.klasse?

10 klasse 10 klasse

Tilbuddet om 10. kl. henvender sig både til de elever, der har brug for at dygtiggøre sig yderligere, inden de begynder på en ungdomsuddannelse, og til de elever, der har brug for lidt mere tid og nogle flere erfaringer, før de kan beslutte, hvad der videre skal ske.

Grundfagene: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi

Ekstra fag: Kreativ blok. Valgfri (2 ugentlige lektioner)

Fredagsflex - udsyn og indblik: Alle fredage består af 5 lektioner med klasselærerne og uden et fast skema. Indholdet varierer mellem gæstelærerbesøg, teambuildingsøvelser, virksomhedsbesøg, idræt, madlavning og desuden arbejde med personlige målsætninger.

Andre aktiviteter
En rejse til Raleigh i North Carolina, USA, hvor eleverne går på high school en uge. Herefter besøger vi New York. Se fotos fra 2011-turen.
Fire dages filmlejrskole i Filmbyen i København.
Hyttetur med BS-aktiviteter.
Innovativt iværksætterprojekt med lokal virksomhed.
Coachforløb hvor eleverne lærer at sætte sig mål og nå dem.

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering: To ugers brobygning i ungdomsuddannelser. En større selvvalgt opgave med udgangspunkt i elevens egne uddannelses-/erhvervsønsker. I forbindelse med udarbejdelsen af den selvvalgte opgave er der en fordybelsesuge med mulighed for erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, faglige studier eller andet.

 

Klasseværelset:

 
 • 10. klasse holder til i et nyrenoveret lokale med tilhørende grupperum.
 • Der er trådløst internet, printer og interaktiv tavle i klassen.
 • Alle elever arbejder på egen mini-pc.
 • Online-aflevering af hjemmearbejder, samt kommunikation mellem elever, forældre og lærere via intranet. 

Vores forventninger til eleverne:

 
 • at de hver dag ved deres opførsel og engagement viser at de har valgt 10. klasse
 • at de viser interesse for arbejdsopgaverne
 • at de har orden i deres ting
 • at de møder til tiden
 • at de laver deres hjemmearbejde
 • at de har en positiv indfaldsvinkel til skolegangen
 • at de telefonisk eller på e-mail sygemelder sig

Forventninger vi vil imødekomme:

 
 • at vi hver dag ved vores engagement viser, at vi vil noget med netop denne aldersgruppe
 • at vi med udgangspunkt i netop 10. klasse, engagerer os i arbejdsopgaverne
 • at vi har en positiv indfaldsvinkel til unge mennesker
Se her under stikord og små film, der præsenterer vores 10. klasseskoncept.