Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Læseplaner, mål og slutmål

Tyskundervisning i 6. klasse 

Da første fremmedsprog, engelsk, påbegyndes allerede i børnehaveklassen på Nyborg Friskole, har vi valgt at starte tyskundervisningen et år tidligere end normalt, nemlig i 6.klasse. Vi sikrer dermed et generelt løft af faget.

Fordelene ved at sætte ind på dette klassetrin er at eleverne er mere modtagelige over for den legende del. Og med sprog er det nu engang sådan at det lettest læres, hvis det leges ind.
Det ekstra år gør desuden at der er mere tid til gentagelse af de grundlæggende færdigheder. Dvs. at når man påbegynder den - altid omtalte svære- tyske grammatik og det noget tungere læsestof er basisvidenen på plads.

Tyskundervisningen i 6. klasse kommer derfor til at bestå af at lære: ugedage, måneder, farver, dyr, klokken, at tale om sig selv, sin familie og sin fritid. Legen kommer til at fylde meget, at læse og skrive noget mindre.
 

Engelskundervisning i indskolingen

I vores pædagogiske tænkning skal begynderundervisning i engelsk bygge på leg. Det er vor faste overbevisning at al undervisning af børn skal indeholde elementer af humor, overraskelse og bevægelse. Eleverne skal være aktive og involverede, og imitation af læreren og den nødvendige gentagelse må aldrig blive kedelig.

Det er blandt andet det begynderundervisning i engelsk handler om - at få nogle ord og udtryk som det er en nydelse at kunne sige, synge, lege og kommunikere med. Så er der en god chance for at bevare den lyst og motivation de fleste børn møder op med, når de skal til at lære engelsk.

Eleverne skal have tilegnet sig et passivt ordforråd, der underbygger forståelsen af det talte sprog. De skal kunne anvende sproget aktivt ved brug af almindelige ord og faste vendinger således, at de kan føre en simpel samtale. De skal have forståelse for betydningen af at kunne kommunikere på engelsk og have stiftet bekendskab med engelsk i autentiske situationer.
 

Fælles mål

Skolen tilslutter sig folkeskolens fælles mål og slutmål. Disse kan læses på http://www.faellesmaal.uvm.dk/