Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Andre undervisningstilbud

Andet undervisningstilbud

 

Pædagogiske målsætning

 

Nyborg Friskole kan tilbyde elever med behov for specialundervisning i dansk, matematik og engelsk et andet undervisningstilbud, hvor de undervises på små hold, alene eller med støtte i en udskolingsklasse.
Målet er, at elevernes faglige kompetencer udvikles optimalt bl.a. gennem brug af forskellige tilgange til læring, gennem opstilling af individuelle faglige mål og gennem løbende evaluering af den enkelte.
I AUT arbejder vi konkret og virkelighedsnært, så eleverne oplever, at fagene kan anvendes i dagligdagen.
AUT har også det pædagogiske mål, at elevernes livskompetencer udvikles, således at de bliver bedst muligt rustet til det ungdoms- og voksenliv, de skal leve. 

 

Virkemidler:

 
 • Undervisningstilbuddet tilrettelægges i samråd med forældre og elever og er genstand for løbende evaluering - og justering.
 • Undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra niveau, fag og timetal under hensyntagen til læringsstil, sociale – og emotionelle forhold.
 • Alle elever får tilknyttet en kontaktlærer.
 • Undervisningen foregår alene, på små hold a´ 2- 7 elever og/eller i form af støtte i klassen.
 • Der er mulighed for særlige praktikordninger.
 • Der tilbydes kursus i andre skoleformer tilrettelagt for elever med særlige behov
 • Elever kan have tilknytning til en udskolingsklasse, hvor de deltager i særlige aktiviteter som lejrskole, foredrag, fester m.m.
 • Eleverne kan integreres i alm. Klasser i de fag, hvor de fagligt og socialt kan begå sig.

 

 

Undervisningen i "Andet Undervisningstilbud"?

 

Eleverne undervises i dansk, matematik, engelsk, idræt, samfundsorientering, naturfag og kreative/musiske fag i ugens løb. Det tilstræbes, at eleverne har få gennemgående lærere i hverdagen.

Undervisningen i AUT kendertegnes af:

 • At den enkelte elevs undervisningstilbud er individuelt tilrettelagt, fleksibelt og overskueligt.
 • At dagligdagen er præget af struktur / forudsigelighed, succes og omsorg.
 • At eleverne i størst muligt omfang integreres i skolens dagligdag f.eks. kreative fag, blokdage, blokuger og lejrture.
 • At udskolingen af disse elever sker gennem en grundig forberedelse - via samtaler og evt. en særlig praktikordning.

 


Evaluering:
Vi evaluerer undervisningen løbende for at sikre, at elevernes læring bliver så optimal som mulig. Derudover testes eleverne en gang årligt i dansk og matematik.


Prøver:
De elever, der har forudsætninger for det, kan gå til hel eller delvis afgangsprøve i et eller flere fag efter 9. eller 10. klasse.