Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: INDMELDELSE > Forældrebetaling

SKOLE: 

 Priserne er følgende fra 1. august 2016

Satser:

  0.-3. klasse     4.-10. klasse

For 1. barn 

   kr. 1.200,-  

Kr. 1.300,-

For 2. barn    Kr.   790,-  

Kr.    860,-

For 3. barn    Kr.   395,-  

Kr.    430,-

For efterfølgende børn    Kr.      0,-  

Kr.       0,-

 

       

Sammen med skolepengene opkræves 200 kr. til klassekassen. 100 kr. i august måned og 100 kr. i januar måned.

Skolerejse i 10.kl. betales efter særskilt aftale (p.t. 8.000 kr.)

I forbindelse med hytteture, lejrskoleophold, skolerejser og klassekasser må det påregnes, at der vil blive opkrævet en forældrebetaling, som dækker udgifterne. Bliver en elev udmeldt efter rejsen er bestilt, refunderes indbetalte beløb IKKE. Opkrævning til studietur i 9. kl. opkræves allerede fra 7. klasse med 200 kr. månedligt.

Skolepenge betales for 12 måneder pr. skoleår. Dvs. at juli måned er sidste betalingsmåned også for elever, der går ud. Barnets forældremyndighedsindehaver(e) hæfter for betaling af skolepenge/SFO. Skolepenge udgør for 0.-3. klasse 13.800 kr. årligt, og for 4.-10. klasse 15.000 kr. årligt.

Betalingsservice online tilmelding

Betaling af skolepenge SKAL ske via PBS.

Betaling: Forud inden den 5. i måneden via PBS. Hvis der ikke betales via PBS opkræves et månedligt faktureringsgebyr på 75,00 kr.
Rykkergebyr: 125 kr. fra rykkerskrivelse nr. 2.
Udmeldelsesfrist skole: En måneds varsel til udgangen af en måned.
Da betaling er beregnet og fordelt over hele skoleåret, kan udmeldelse ikke ske til udgangen af juni.

Fripladstilskud skolepenge/SFO 2017-2018
Der kan fra medio maj ansøges om Fripladstilskud til kommende skoleår for skolepenge samt SFO.
Ansøgningsskema udleveres på kontoret hverdage mellem 08.00 og 13.00 eller downloades her.
Ansøgningsskemaet skal være skolen i hænde senest 1. september 2017.
Evt. udbetaling af fripladstilskud sker ultimo december/primo januar.

Genudskrivning af eksamensbevis koster 75 kr.

 

 

   

SFO:

 
Priserne er følgende fra 1. august 2016  
For eftermiddag. (Kl. 12.10-16.30)

kr. 1.300,-

For morgen. (Kl. 6.30-8.00)

kr. 300,-

For heldags. (Kl.6.30-16.30)

kr. 1.550,-

Rabatordning ved søskende i SFO -50%.

 
SFO betales for 11 måneder pr. skoleår + betaling for pasning i juli (65 kr. pr. dag)

Udmeldelsesfrist SFO: En måneds varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse skal ske skriftligt til  kontor@nyborgfriskole.dk. Ind- og udmeldelse kan ikke ske inden for en 3 måneders periode.


Buskort

Ansøgning om buskort i Nyborg Kommune (afleveres i Borgerservice). Blanket hentes her

Skolen ansøger årligt Fordelingssekretariatet om tilskud til buskort til elever med følgende afstandskriterier:

Klassetrin

Der skal være længere end

Der dækkes op til

Bh.kl. til 3. klassee

2,5 km

12,5 km

4. kl til 6. klasse

6,0

16,0

7 kl. til 9. klasse

7,0

16,0

10 kl

9,0

17,0

 


Ultimo december vil skolen udbetale en mindre procentdel af udgifter vedr. buskort.


 

 

 

.