Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Ansatte

Lærere på Nyborg Friskole

 
Anette Hoffmann Miller Anette Hoffmann Miller (AH)
Anette underviser primært i indskolingen. Hun er repræsentant for indskolingen i pædagogisk udvalg.
   
Anne Mortensen (AM)
Anne underviser i specialundervisningscenteret.
   

Astrid Fog (AF)
Astrid underviser primært i overbygningen i fagene matematik og samfundsfag. Astrid er fagudvalgsformand i historie/samfundsfag/kristendom.

   
Birgitte Villebro Harebek (BVH)
Birgitte underviser primært i udskolingen i faget dansk.
   
Bodil Balle (BB)
Bodil underviser primært i indskolingen. Bodil er fagudvalgsformand i dansk for indskolingen og mellemtrin.
   

Christina Panduro (CP)
Christina underviser primært i mellemtrinnet i fagene dansk og engelsk. Endvidere er hun støttelærer i mellemtrinnet i dansk og engelsk. 

   
Dan Nielsen Dan Nielsen (DN)
Dan underviser primært i overbygningen i fagene engelsk og tysk.
   
 Danni Stilbjerg (DS)
Danni underviser primært i overbygningen i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi. 
   
Hanne Christiansen Hanne Christiansen (HC)
Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi. 
   
   
   
Karine Østerholt (KØ)
Karine underviser i overbygningen i fagene dansk og engelsk. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
   
Karsten Cassøe Madsen Karsten Cassøe Madsen (KC)
Karsten underviser i mellemtrinnet og AUT i fagene matematik, naturfag og idræt.
   
 

Kenneth Bukhave (KB)
Kenneth underviser primært i udskolingen i fagene historie, samfundsfag og idræt.

   
Line Jørck

Line Jørck-Thomsen (LJ)
Line underviser primært på mellemtrinnet og i specialcenteret i fagene dansk, engelsk, historie og billedkunst. Endvidere er hun støttelærer i udskolingen i dansk og engelsk.
Line er også sikkerhedsrepræsentant.

   
 Louise H.Rasmussen

Louise H. Rasmussen (LH)
Louise underviser primært i overbygningen og i specialcenteret i fagene dansk, historie og samfundsfag. Louise er fagudvalgsformand i dansk for overbygningen.

 
   

Mette Kaas (MK)
Mette underviser i primært dansk og engelsk i overbygningen. Mette er repræsentant for overbygningen i pædagogisk udvalg.

   
 

Mads Egholm Andersen (ME)
Mads underviser i dansk på mellemtrinnet og i udskolingen. Han bestrider jobbet som TR-suppleant.

   
Marianne Skydt Nielsen Marianne Skydt Nielsen (MS)
Marianne underviser i specialcenteret i fagene dansk, matematik. Marianne er specialundervisningskoordinator for elever i 0. - 6. kl.. Endvidere er hun støttelærer i udskolingen i dansk.
   
 

Mette Cecilie Petersen (MC)
Mette underviser i 0. klasse.

   
Mette Bjerre (MB)
Mette underviser primært i AUT i fagene engelsk, matematik og dansk. Derudover underviser hun i mellemtrinnet i fagene matematik og natur/teknik.
   
Mulle Brunhøj-Esbensen (MU)
Mulle underviser i dansk, historie og tysk på mellemtrinnet samt i tysk i udskolingen. Mulle er repræsentant for mellemtrinnet i pædagogisk udvalg.
   
 Per Duelund (PD)
Per underviser primært i overbygningen i naturfagene. Han er desuden it-ansvarlig på skolen.
   
Sanni Lindgaard Sanni Lindegård (SL)
Sanni underviser i overbygningen i fagene tysk, geografi og biologi og i mellemtrinnet i matematik, engelsk og natur/teknik. Hun er fagudvalgsformand i tysk.
   
   
   
  Steffen Lynge Petersen (SP)
Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik, fysik/kemi og idræt.
   
  Sussanne Skov (SS)
Susanne underviser primært på mellemtrinnet i fagene musik og billedkunst.