Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Evaluering > Resultat af evalueringen af undervisningen

Resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning (fokus punkter)

Nuværende fokusområder er målt effekt af specialundervisningsindsatser, indsatser på det naturvidenskabelige område, fremmedsprog, internationalt samarbejde samt læsning og læsepolitik.

1. Specialundervisningsindsatsen: Skolens vurdering er, at den til fulde lever op til egne, den enkelte elevs, det enkelte hjems og de ministerielle krav og forventninger.
Opfølgnings-planen: For at sikre, at indsatsen fortsat lever op til alles forventningen, vil vi fremad fortsat have fokus på:
- ”tidlig indsigt/tidlig indsats” (se bl.a. afsnittet om evaluering /punkter vedr. indskoling, forebyggende specialundervisning bl.a. i form af 2 lærere i børnehaveklassen, læsetræning med læsevejleder i indskolingen, screeninger i såvel indskoling som i 3. klasse mm.).
- at følge og udbygge vores evalueringsplan.
- Individuelle handleplaner: At optimere beskrivelserne og dokumentationen af effekten af udbyttet af undervisningen samt beskrivelsen af målsætning og indhold/midler for kommende år.

2. Indsatsen på det naturvidenskabelige område: Skolens vurdering er, at elevernes udbytte er stort (vurderet på baggrund af skolens evalueringsredskaber):
Opfølgningsplan: Fortsat fokus på:
- at videreuddanne personale ved at tilbyde kurser.
- elevers og læreres deltagelse i naturvidenskabelige platforme, hvor viden og projekter deles og udvikles.
- styrkelse af naturvidenskabelige fagteams.
- ”Tour de science” – naturvidenskabelig festival.

3. Fremmedsprog: Skolens vurdering er, at eleverne er glade for – og dygtige til sprog, og at betydningen af tidlig sprogstart klart kan måles på elevernes især mundtlige formåen
Opfølgningsplan: Fokus på:
- Internationalt samarbejde: at få styrket elevernes lyst til – og dygtighed i forhold til sprog. At turde og kunne kommunikere i skrift og tale med jævnaldrende fra andre lande på et for begge parters vedkommende fremmedsprog.

4. Internationalt samarbejde: Det internationale samarbejde vurderes at have stor betydning for skolen – elever, lærere og forældre både som mål i sig selv (at vi lever i en globaliseret verden, som vi skal lære at forholde os til og begå os i) og som middel til opnåelse af andre mål (se ovenfor).
Opfølgningsplan:
- Udveksling for vore tre nuværende 8. klasser.
- Udvekslingsstuderende/-lærere.
- Erasmus projekter.

5. Læsning og læsepolitik: Skolen er nået langt i arbejdet med at lave en politik for læsningen – læsning som danskfaglig disciplin, evaluering af læsning, læsning i andre fag mv. Den samlede læsepolitik er ved at blive skriftliggjort.
Opfølgningsplan:
- Færdiggørelse af læsepolitik for Nyborg Friskole.
- Udviklingsarbejder med læsning – hvordan klædes faglærere på til at få indsigt i læsningens betydning – og barrierer i forhold til tilegnelses af viden i det enkelte fag.

Ovenstående punkter evalueres i oktober 2018.