Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Specialundervisning

Specialundervisning

Pædagogiske målsætninger:

Det er vigtigt for os, at:
 • indsatsen omkring specialundervisningen sker så tidligt som muligt.
 • elever med specifikke og/eller generelle vanskeligheder får den særlige støtte, der betyder at deres evner fagligt som socialt/ emotionelt styrkes bedst muligt.
 • specialundervisningen tilrettelægges som et individuelt tilbud.
 • elever med behov for specialundervisning oplever deres skolegang som en helhed og en integreret del af skolens dagligdag.

Virkemidler:

Opmærksomhed på udvikling

 • Lige fra børnehaveklassen er der stor opmærksomhed omkring den enkelte elevs udvikling. Eleverne i Bh. klassen screenes.
 • Der tages årligt læse/stave prøver samt matematikprøver på alle elever fra 1. - 7. klasse.
 • Den enkelte elevs udvikling diskuteres på klassekonferencer.
 • Elever med stagnerende udvikling tilbydes allerede fra 1. klasse forebyggende specialundervisning.

Individuelle handleplaner

 • Elever med behov for specialundervisning af længerevarende karakter tilbydes i samarbejde med vores skolepsykolog et individuelt tilpasset tilbud om specialundervisning, og skolen udarbejder en handleplan for undervisningen. Undervisningen foregår så vidt muligt i egen klasse eller på små hold.

Samarbejde 

 • Specialundervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med forældre, elev og elevens klasselærer.
 • Forældre bliver løbende orienteret om elevens udvikling - om metoder og det daglige arbejde.  

 

 

 

 Nyborg Friskole er pr. 30. september 2016 blevet certifiseret som Profilskole for specialundervisning af Undervisningsministeriet. Se bilag