Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Udskoling

Udskolingen

Udmøntning af værdigrundlag i en pædagogiske praksis:

Udskoling    

Eleverne i udskolingen skal gives mulighed for

 • at deltage åbent og ansvarligt i det nære fællesskab, hvor frihed og ansvar følges ad, og hvor der hersker respekt for forskellighed og mangfoldighed og at øve sig i at vælge, handle og drage konsekvens.
  F.eks. ved at inddrage eleverne i de daglige forpligtelser og beslutningstagninger vedrørende undervisning, samt regler og normer for adfærd
 • at styrke selvtillid og mod.
  Bl.a. ved at arbejde med varierede fremstillingsformer som foredrag, projekter, drama og andre musiske/kropslige/kreative udtryksformer.
 • at dygtiggøre sig og udvikle de potentialer, som hver enkelt er begavet med.
  F.eks. ved at modtage undervisning på et højt, og samtidigt differentieret, fagligt niveau og ved at arbejde med fagkombinationer og metoder, der giver mulighed for at eleverne kan vælge sig ind på de efterfølgende ungdomsuddannelser.
 • at opdage betydningen af samspillet mellem mennesker og kulturer.
  F.eks. ved at inddrage internationale forhold i læringsprocessen gennem konkrete eller virtuelle forbindelser til jævnaldrende i lande uden for Danmark,
  og bl.a. ved at arbejde med emneområder, der fremmer dels forståelse for egne vilkår og dels forståelse og respekt for andre fremmede, minoriteter.
 • at bruge fantasien og blive forundret.
  Bl.a. gennem deltagelse i skabende projektforløb og gennem praktisk-musiske tilgangsvinkler i de boglige fag.
 • at opleve og erkende, at dannelse både drejer sig om etik og æstetik.
  Bl.a. gennem en klar oplevelse af, at intet er lige meget - at vi er hinandens forbilleder.
 • at blive opmærksom på samtalens tre nødvendige elementer: tale - lytte - svare.
  Først og fremmest gennem oplevelsen af selv at blive taget alvorligt og lyttet til.
 • at opdage og erkende, at der er brug for netop mig og mine bidrag - hvad enten det er i en matematiktime eller som trommeslager i musik.

Hverdagen 

Faglighed
Undervisningen er præget af en høj faglighed. Der lægges vægt på, at både arbejdsformer og indhold er afvekslende og repræsentative for det, som eleverne får brug for i deres videre uddannelse.

Kreativitet
Den projektorienterede arbejdsform indgår i alle fag sideløbende med andre tilgange til undervisning. Ugens skema indeholder en kreativ blok på to lektioner, hvor man vælger at fordybe sig i et kreativt fag.

Fælles oplevelser
Eleverne får fælles oplevelser igennem årets foredragsrække for udskolingen, lejrskoler og diverse kulturarrangementer.

Individualitet
Det er vigtigt for os, at eleverne udvikler sig til socialt velfungerende personligheder, og at de rustes til at kunne træffe gode valg for deres voksenliv.
Derfor giver vi plads til udvikling af individualitet. Men eleverne fastholdes samtidigt i et ansvarligt forhold til skolen og de mennesker, de færdes i blandt.

10. klasse
Tilbuddet om 10. kl. henvender sig både til de elever, der har brug for at dygtiggøre sig yderligere, inden de begynder på en ungdomsuddannelse, og til de elever, der har brug for lidt mere tid og nogle flere erfaringer, før de kan beslutte, hvad der videre skal ske. Læs mere om 10. Klasse>

Arrangementer og fag 

 • Vi har kulturelle arrangementer.
 • Der er studieture i 9.kl. og 10.kl. 
 • Primitiv overnatningslejr for 7. og 8. kl.
 • Vi har internetforbindelse i alle klasseværelser.
 • Der er praktikordning for 9. kl. og evt. 10. kl.
 • 10. kl. er i 2 ugers brobygning.