Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Mellemtrin

Mellemtrin

Udmøntning af værdigrundlag i en pædagogisk praksis

 

Vi vil gerne have at eleverne:

 • Er medansvarlige for egen læring.
 • Er kritiske og forholdende.
 • Er nysgerrige.
 • Er videnssøgende.
 • Udvikler specifikke færdigheder.
 • Udvikler situationsfornemmelse og indlevelsesevne.
 • Udvikler sociale kompetencer og respekt for eget og andres arbejde, fællesskabet og skolen.
  

 Virkemidler:

 • Vi lægger vægt på, at undervisningen er differentieret og i den forbindelse bruger vi Cooperative learning og elementer fra læringsstile.
 • Eleverne arbejder i perioder projektorienteret.
 • I løbet af året har vi tværfaglige forløb, hvor der arbejdes på tværs af klasserne.
 • 4. kl. er på hyttetur og 6. kl. er på lejrskole
 • Der er internetforbindelse i klasseværelserne
 • En gang om ugen har vi fællessamling for mellemtrinnet
 • Fælles sociale oplevelser for hele mellemtrinnet.

 

Hvordan er hverdagen i 3. til 6. klasse?

Fysiske forhold
Eleverne på mellemtrinnet holder til i skolens midterste bygning.

Emneuger
Vi ønsker, at børnene lærer hinanden godt at kende, både i faglige og sociale sammenhænge, derfor laves der fælles emneuger, hvor eleverne arbejder på tværs af klasserne.

Kreativ blok
Vi ønsker, at eleverne skal stifte nærmere bekendtskab med de praktisk/kreative fag, billedkunst, håndarbejde, medie og hjemkundskab. Dette foregår på små hold med ca. 10 elever på hvert. 

Læsning og selvstændigt arbejde
Ud over fælles aktiviteter sættes der hvert år fokus på læsning og stavning, idet de enkelte klasser hvert år holder læse- og stavekurser for at styrke børnenes læse- og skrivefærdigheder. Der arbejdes endvidere med projektarbejdsformen, så børnene bliver rustet til samarbejde og samtidig lærer den selvstændige arbejdsform at kende.