Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Værdigrundlag
Værdigrundlag    

Den frie skole

NF er en fri grundskole med de rettigheder og forpligtelser dette indebærer.

Den fri skole er for elever, forældre, og medarbejdere ved NF ensbetydende med

 • - at stræbe efter at skabe den bedst mulige, uafhængige skole for alle
 • - en fælles vilje til at påtage sig dette ansvar
 • - en fælles stræben efter frihed, ligeværd og demokratisk adfærd i det forpligtende fællesskab, der udgør NF

Menneskesyn og livssyn

NF betragter mennesket som suverænt og ukrænkeligt med sit eget værd, og samtidigt som et socialt individ der kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre.
Ud fra dette menneskesyn betragter vi tilværelsen som en lang række muligheder for hver enkelt til at bruge sit eget værd til gavn for de andre i fællesskabet.

NF's mål

På baggrund af ovenstående er det NF's opgave i samarbejde med forældrene at skabe mulighed for:

 • at fremme og udvikle elevernes muligheder i tilværelsen
 • at opøve og styrke elevernes livsmod og livsduelighed
 • at eleverne deltager i de demokratiske processer der betragtes som en naturlig del af medleven i fællesskabet
 • at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder, kompetencer, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling
 • at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen

Pædagogisk grundsyn

NF ser det som sin opgave i samarbejde med forældrene at skabe rammer for læring

 • hvor elevernes tillid til egne muligheder opøves.
 • hvor der bibringes eleverne perspektiv og baggrund for at tage stilling og handle - og dermed leve med i det der foregår og påtage sig et medansvar.
 • hvor den fordomsfrie og ligeværdige samtale kan finde sted.
 • hvor man tør sætte sig selv på spil.
 • hvor eleverne bliver værdsat og taget alvorligt i glade, livsbekræftende omgivelser.
 • hvor engagementet, både fagligt og socialt, og de gode oplevelser kan udvikle elevernes erkendelse, fantasi og lyst til at lære.

 

Mobbepolitik

Nyborg Friskoles mobbepolitik findes her.