Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Indskolingen

Indskolingen

Udmøntning af værdigrundlag i en pædagogiske praksis:

    Indskoling bamse

Vi vil gerne have:

  • At vores børn bliver gode læsere med stor læselyst.
  • At børnene bevarer deres fantasi og kreative evner samt videreudvikler dem.
  • At børnene åbner deres ører for sprog
  • At børnene udvikler sig i deres eget tempo. De skal hele tiden møde nye udfordringer ved differentieret undervisning.
  • At alle børn føler tryghed i læresituationen og i samværet med kammerater og voksne.
  • At børnenes logiske sans videreudvikles gennem en spændende undervisning i matematik og natur og teknik.
  • At børnene lærer at tage vare på miljøet og at nære respekt for vores natur.
  • At børnene også får deres legebehov opfyldt.

Virkemidler:

Inspiration fra New Zealand og Sverige
Børnene starter med at lære at læse og skrive fra børnehaveklassen. En del af indlæringen foregår ved hjælp af leg og bevægelse. Vi er inspireret af New Zealand kombineret med den svenske arbejdsplanmetode, tilsat de gode danske traditioner for undervisning.

Musik og fortælling
Musik og fortælling er to vigtige elementer i vores undervisning - både for børn og voksne. 
Musikundervisningen er samlet på hele dage for at skabe kontinuitet og sammenhæng. 
Arbejde på tværs
Vi vil i perioder arbejde på tværs af klasserne i nogle af timerne. Børnene skal arbejde sammen med børn på deres eget niveau, ikke efter alder.
Tryghed
Børnene skal mødes med varme og tryghed. De fysiske rammer er overskuelige. En af lærerne møder i meget god tid - så børnene ikke oplever at komme til en mørk og kold skole. Vi har god tid til afleveringssituationen. Vi har morgensamling hver morgen med fælles sang, snak og bevægelse
Emneuger og legetimer
I løbet af året arbejder vi med emner; matematikuger, læsekursus, natur og teknik-emne og kunstemne.
Alle børn i indskolingen har en legetime midt på dagen. Det er helt børnenes egen time uden nogen form for igangsættelse af en voksen.

Hvordan er hverdagen i børnehaveklasse til 2. klasse?

Dagsforløb
Børnene starter dagen med fælles morgensamling på Torvet. Under morgensamlingen fortælles og synges der, og der gives vigtige beskeder. Når børnene har haft de to første undervisningstimer, holder de en times legetime. I denne time sættes børnene ikke i gang med aktiviteter, de bestemmer selv, hvad der skal foregå.
Læsning
På skolen sætter vi fokus på læsningen, derfor starter læseundervisningen allerede i børnehaveklassen. Undervisningen er selvfølgelig præget af leg. Ligeledes lærer børnene engelsk fra børnehaveklassen, her foregår undervisningen gennem engelske rim og remser, sange og lege.
Medansvar
Vi tror på, at børnene tidligt skal have medansvar for deres egen læring, derfor er undervisningen tilrettelagt derefter. Ligeledes mener vi, at det er af stor betydning, at børnene modtager undervisning på netop det niveau, de befinder sig på. Derfor bestræber vi os på at gøre undervisningen så alsidig som muligt.