Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Karaktergennemsnit > Beskrivelse af karakterskalaen
 

 7-trinsskalaen

 

Herunder er en beskrivelse af de nye karakterer og en sammenligning med den gamle 13 – skala
 12       
gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Det svarer til karaktererne 13 og 11 i den tidligere skala. 
 10
gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Det svarer til karakteren 10 i den tidligere skala.
 7
gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler. Det svarer til karaktererne 9 og 8 i den tidligere skala.
 4
gives for den nogenlunde præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Det svarer til karakteren 7 i den tidligere skala.
 02
gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Det svarer til karakteren 6 i den tidligere skala.
 00
gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Det svarer til karaktererne 5 og 03 i den tidligere skala.
 -3
gives for den helt uacceptable præstation. Det svarer til karakteren 00 i den tidligere skala.