Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning

Undervisning

Friskoler har hver sin profil. Hos os handler det om høj faglighed og menneskelige egenskaber - med en engageret lærerstab, der har klare mål for undervisningen. 
 
We speak english

We speak english - i børnehaveklassen
Det tydeligste eksempel er nok, at vi begynder engelskundervisningen allerede i børnehaveklassen.
Ikke for at terpe, men for at give børnene appetit på den store verden, der åbner sig fra første dag i skolen.

Alle skal med
Vi bruger meget tid på ikke at tabe nogen undervejs og evaluerer på klassen og dens udvikling for at se, om der er røde lamper, der begynder at blinke. Og er der noget, der blinker, så tilbyder vi specialundervisning til de elever, der kan have svært ved at følge med.

  

Man kommer længst med venlighed.

Det handler om børn
Vi er en eksperimenterende skole, med stor fokus på fagligheden.
Det handler om børnene, og det handler om at kvalificere dem til resten af livet.
Med den rette ballast af kundskaber og social omgangsevne.
Undervisningen foregår dér, hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt. Vi underviser ikke oppefra og ned, og vi underviser heller ikke med overliggeren på samme højde i en klasse. Vi ser på, hvad det enkelte barn har brug for.

  

Det handler om forældre
Vi sætter stor pris på forældrenes engagement, men må samtidig sige at pædagogikken her på skolen er lærerstabens egen. Det giver den kvalitet, som vi synes er helt karakteristisk for Nyborg Friskole. Og et ægte engagement hos lærerne.
Lærerne deltager løbende i internationale kurser.

IT på tavlen
IT er et naturligt værktøj i undervisningen og i elevernes fremtidige virke. Nyborg Friskole har et stort antal computere, så der kun er 2,6 elev om hver. Desuden har skolen interaktive tavler i alle klasser. Skolekridt og svamp er afløst af moderne elektronik. Det giver mulighed for at lagre de ting, der skrives på tavlen.

 Om at høre hjemme
Skolen er afdelingsopdelt, også fysisk, så eleverne ved, hvor de "hører hjemme" i hverdagen. Samtidig vægter vi fællesskabet i dagligdagen og den menneskelige dannelse.

Ordensregler?
Når Nyborg Friskole fremstår målrettet og ambitiøs på elevernes vegne, kunne man måske tro, at gammeldags disciplin også er på skemaet, og lektor Blomme lurer i baggrunden. Men sådan hænger tingene ikke sammen hos os.
Vi har ingen ordensregler, for det ligger ganske enkelt i luften, at alle har det bedst, når man opfører sig ordentligt over for andre og respekterer undervisning og tider.
Vi har det synspunkt, at når undervisningen forløber professionelt, så er der ikke behov for at styre unødigt.
Selvfølgelig kan der opstå uønskede situationer, og så griber de voksne ind, tager ansvar og optræder som forbilleder.